Fallskydd för lift

Denna kurs har uppkommit för att Arbetsmiljölagen (1977:1160) finns. Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren eller inhyrd personal har den utbildning som behövs och att han vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. (3 kap. 3 §)

Vi kommer bland annat att beröra nedanstående författningssamlingar:

AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall

AFS 1982:3 Ensamarbete

AFS 1996:7 Utförande av personlig skyddsutrustning
(gäller för utrustningar som släppts före 21 april 2018 efter det styrs det av EU förordningen 2016/425)

AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning