Lift / Mobil arbetsplattform

Utbildningen följer den internationella standarden samt Liftläroplanen. Hela denna utbildning sker i enlighet med Liftutbildningsrådets liftläroplan.

Liftläroplanen utgår från:

  • ISO 18878 Mobila arbetsplattformar – Utbildning för operatör (förare)

  • Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS2006:6 Användning av lyftandordningar och lyftredskap.

  • Samt LUR´s (liftutbildningsrådets) läroplan

Utbildningens mål är att få en genomgående kännedom om de regler som gäller för liftar – mobila arbetsplattformar:

  • Liftens uppbyggnad

  • Daglig tillsyn

  • Riskbedömningar

  • Uppställning av lift

  • Markförhållanden

  • Liftens säkerhet och egenskaper

  • Färdigheter i manövrering.

Boka eller ställa frågor? kontakta oss direkt via telefon 072 900 11 17 eller mejl info@jabboutbildningar.se.