RUSTA OCH MATCHA

Du som är inskriven på Arbetsförmedlingen och berättigad till tjänsten Rusta och matcha väljer själv vem som ska stötta dig i arbetet att hitta ett nytt jobb eller rätt utbildning.

Vi på JABBO vill hjälpa dig att hitta rätt jobb eller utbildning. Vi utgår från just dig som person och din situation för att stötta dig på bästa sätt. Du har dina erfarenheter och din kompetens och vi kan arbetssökning. Tillsammans blir vi ett starkt team! Hos oss får du individuellt stöd av våra coacher och handledare.

Våra coacher har lång erfarenhet av att matcha mot arbete och ett stort kontaktnät med rekryterande företag som kan bli din väg in på arbetsmarknaden.

Rusta och matcha medfinansieras av Europeiska socialfonden